"ჩემი არჩევანი- ჯანსაღი გარემო, სკოლა და ოჯახი."


გედამინსკი ნანა მამუკა, ს.ს.ი.პ.რუსთავის №15 საჯარო სკოლა
რუსთავი
2011-04-10
2011-06-10
პროექტის მიზანია სკოლისა და მისი თემის სამოქალაქო ცნობიერებისა და სამართლებრივი კულტურის ამაღლება გარემოს დაცვის შესახებ. ადამიანსა და გარემოზე საყოფაცხოვრებო ნარჩენების უარყოფითი ზეგავლენის შესახებ მათი ინფორმირებულობის გაუმჯობესებისა და ჩართულობის გაზრდის მიზნით პროექტი განახორციელებს სხვადასხვა ღონისძებებს, როგორიცაა ეკო აქციები, შეხვედრები,პუბლიკაციები და სხვა.
2 თვე
450 დოლარი
800