--- ციფრული მოქალაქეობის დანერგვის ხელშეწყობა სკოლებში


ოსეფაშვილი ლამზირა ილიას ასული, სსიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ სავანეთის საჯარო სკოლა
ბოლნისი
2022-12-12
2023-02-12
The goal of this project is to increase students' understanding of cyber security and disinformation, and to teach them how to combat these issues using modern technologies. To achieve this goal, the students will hold a contest for drawings, slogans, and posters. The winner students will be rewarded with stationery, and all students will work together to create a video on cyber security to be shared on social media. The project aims to include students from ethnic minorities. Additionally, the project may partner other organizations as needed.
2 თვე
450 დოლარი