" აღმოაჩინე შენი სოფელი"


დოლიშვილი ნინო , სსიპ. ნიკო ბაგრატიონის (ბურის) სახელობის მცხეტის მუნიციპალიტეტის სოფელ მუხრანის # 1 საჯარო სკოლა...
Mukhrani
2022-12-12
2023-02-12
The goals of the project are to search for and study historical monuments in the village of Mukhrani, raise awareness about these monuments, create a community memory bank, and develop a puzzle map of the tourist monuments in the village. To achieve these goals, students will visit each monument, meet with a historian, create informative videos and other media materials, and collaborate with various organizations including the Chateau Mukhrani, "Leaderfood" company, "Nozadze" poultry factory, and the A(a)ip Cultural Heritage and Tourism Development Center. The project will be implemented by active participation of students and the community. The ultimate goal is to preserve and promote the cultural heritage of the village of Mukhrani.
2 თვე
450 დოლარი