მედიაკლუბი - მედიაწიგნიერი თაობისათვის


თედიაშვილი ციური ალექსანდრე, სსიპ ხაშურის მუნიცპალიტეტის სოფელ გომის საჯარო სკოლა
ხაშური
2022-12-12
2023-03-12
The goal of this project is to educate students and community members about media literacy, cyber security, and the safe use of digital technologies. To achieve this goal, students will prepare informational materials, hold workshops and presentations, and organize events such as a round table discussion on hate speech in the media and a screening and discussion of the movie "Trash Tree." The project will be implemented by the student self-government. The project aims to empower students and community members to defend themselves against information manipulation, malware, and other online threats, and to use digital technologies responsibly.
3 თვე
450 დოლარი