ვეკუა TV - მეოთხე ხელისუფლება


უკლება ქეთი , აკადემიკოს ი. ვეკუას სახელობის ფიზიკა მათემატიკის ქ. თბილისის N42 საჯარო სკოლა
თბილისი
2022-12-13
2023-03-13
The goal of this project is to support the development of school democracy by improving and strengthening the school television station "Vekua TV". To achieve this, the existing team at "Vekua TV" will be updated through a competition and then trained by experts. A special course will also be offered to the television team to raise their awareness on topics such as media literacy, the principles of democracy, and freedom of speech. The school television will be equipped with necessary equipment and will collaborate with the self-governments of partner schools to create their own television stations. The project also involves online involvement with schools interested in establishing their own television stations and includes the involvement of various organizations such as the Media Center of Caucasus University and the Association of Regional Televisions of Georgia. The project aims to promote the school television by providing badges and pins to its members.
3 თვე
450 დოლარი