ვაშენებთ დემოკრატიას


მგრელიძე თამარ , სსიპ ნიკო მარის სახელობის დაბა ჩოხატაურის N1 საჯარო სკოლა
ჩოხატაური
2022-12-13
2023-04-13
The goal of this project is to increase awareness about the privilege of living in a democratic society and the responsibilities of citizenship among students through the use of creative and technological skills. To achieve this, students will conduct a survey, hold discussions, create social advertising, and produce short films on the topic. Training sessions on script writing, video shooting, and editing will be provided, and a script competition will be held. The films created by the students will be premiered and discussed with the involvement of the local self-government and cultural center. The project aims to develop a strategy for active citizen participation in cooperation with the local government, and any funds raised will be used to address the needs of the community. The involvement of other organizations, such as a specialist in video editing and the local self-government and cultural center, will also be included.
4 თვე
450 დოლარი