შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ინტეგრაცია


omanadze qetevan giorgi, 151-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-04-11
2011-06-11
პროექტის მიზანია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების ცხოვრების გაუმჯობესება მათი საზოგადოდებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობით. პროექტი განხორციელდება არასამთავრობო ორგანიზაცია "პირველი ნაბიჯი საქართველოს"-თან მჭიდრო თანამშრომლობით. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება შშმ ბავშვების შესაძლებლობებისა და საჭიროებების კვლევა და მათი ჩართულობის გაზრდა სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში.
2 თვე
450 დოლარი
26