ბავშვთა უფლებების დაცვა საერთო ძალებით


ქურდაძე თამუნა ხვიჩა, ს.ს.ი.პ. რუსთავის # 5 საჯარო სკოლა
რუსთავი
2011-04-11
2011-07-11
პროექტის მიზანია ქ. რუსთავის მოსახლეობის ცნობიერების გაზრდა ბავშვთა ძალადობის ცნების შესახებ და ქალაქში ბავშვებზე ძალადობის პრევენცია და დროული რეაგირება. პროექტის განხორციელებაში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებენ ქ. რუსთავის სამი საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბები, პედაგოგები, მოსწავლეთა თვითმმართველობები, მოწვეული ექსპერტები და ადგილობრივი თვითმმართველობა.
3 თვე
400 დოლარი
833