ახალგაზრდები და კონფლიქტი


თევზაძე მაგდა ავთანდილოი, შპს "გორდა" საერო ელიტარული სკოლა
ბათუმი
2011-04-13
2011-07-13
პროექტის ფარგლებში ჩატარდება სოცილოგიური გამოკითხვა თემაზე "საზოგადოება კონფლიქტის წინააღმდეგ", მოეწყობა სემინარები ბენეფიციარებისათვის კონფქლიქტური სიტუაციების პრევენციის მიზნით. ახალგაზრდების მონაწილეობით მომზადდება სატელევიზიო გადაცემა "ახალგაზრდები და კონფლიქტი". პროექტის განხორციელებაში სამი თვის განმავლობაში აქტიურ მონაწილოებას მიიღებს ასევე ადგილობრივი მედია.
3 თვე
450 დოლარი
49