,,მეგობრობა გზად და ხიდად''


გელაშვილი ბაკურ თამაზი, ყვიბისის საჯარო სკოლა
ბორჯომი
2011-04-15
2011-06-15
პროექტის მიზანია_ყვიბისის საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბის წევრებმა მჭიდრო კავშირი დაამყაროს სოფ. ციხისჯვრის საჯარო სკოლის არაქართველ მოსწავლე–ახალგაზრდობასთან რაც მნიშვნელოვნად დაეხმარება ქართველ და ბერძენ მოსწავლე–ახალგაზრდებს ურთიერთ გაცნობა–დამეგობრებაში, და ხელს შეუწყობს მათ საზოგადოებაში ინტეგრაციას. ასევე ერთობლივი სამოქალაქო–საგანმანათლებლო ღონისძიებების დაგეგმა–განხორციელებას და აღნიშნული კუთხით ურთიერთგამოცდილების გაზიარებას. რაც მნიშვნელოვნად შეუწყობს ხელს ახალგაზრდებში ტოლერანტობის ამაღლებას.
2 თვე
769 დოლარი
4