ბავშვის უფლებები, მოვალეობები და პასუხისმგებლობები


სისვაძე ნანა მიტუშა, კორბოულის #2 საჯარო სკოლა
საჩხერე
2011-04-15
2011-07-15
პროექტის მიზანია ბავშვებისათვის ბავშვთა უფლებების, მოვალეობებისა და პასუხისმგებლობების გაცნობა. ასევე სკოლის მოსწავლეებში და ადგილობრივ მოსახლეობაში ტოლერანტობის თანადგომის, თანამშრომლობის უნარ-ჩვევების განვითარება. ამ მიზნით, პროექტის განხორციელებისას ჩატარდება კველვები, ტრენინგები, სემინარები და შეხვედრები ადგილობრივ თემის წარმომადგენელთა აქტიური მონაწილეობით.
3 თვე
765 დოლარი
800