სოციალური კლუბი


ჩხარტიშვილი ქეთევანი მერაბი, ჩოხატაურის #1 საჯარო სკოლა
ჩოხატაური
2011-04-15
2011-05-15
ჩოხატაურის რაიონის საზოგადოების სამოქალაქო კულტურის ამაღლების მიზნით, ჩოხატაურის #1 საჯარო სკოლის ბაზაზე არსებული სამოქალაქო კლუბის საქმიანობის გაძლიერებისათვის პროექტის ფარგლებში გარემონტდება და შესაბამისად მოეწყობა ოთახი სკოლის ადმინისტრაციის, პედაგოგებისა და მშობლების ხელშეწყობით.
1 თვე
0 დოლარი
150