სამყარო ეკრანზე


გიორგაძე მიხეილ აკაკი, ქუთაისის #30 საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2011-04-15
2011-06-15
პროექტის მიზანია მოსწავლეთა სამოქალაქო ცნობიერების ჩამოყალიბების პროცესის ხელშეწყობა და სკოლაში ვიდეო ლაბორატორიის შექმნა. აღნიშნული ლაბორატორიაში მოსწავლეების მიერ შეიქმნება ფილმები თემებზე:ძალადობა, გენდერული უთანასწორობა, დაბინძურებული გარემო, სკოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება. პროექტის განხორციელებაში აქტიურად ჩაერთვება ადგილობრივი თემი, მშობლები, არასამთავრობო ორგანიზაციები და პედაგოგები.
2 თვე
765 დოლარი
1005