,,ჩვენი სკოლი რადიო"


ყარმაზანაშვილი ციალა გრიგოლი, მჭადიჯვრის საჯარო სკოლა
დუშეთი
2013-10-30
2014-01-30
პროექტის მიზანია სკოლაში რადიო კვანძის მოწყობა, რომლის მიხედვითაც მოხდება თემისათვის მტკივნეული პრობლემების გაშუქება. სასწავლო მიზნით მოეწყობა ვიზიტი დუშეთის ადგილობრივ ტელევიზიაში და მცხეთის საინფორმაციო ცენტრში. კვირაში ორჯერ მოეწყობა რადიო გადაცემები სკოლაში სკოლის სარედაქციო ჯგუფის მეშვეობით. მოსწავლეები გააშუქებენ სხვადასხვა თემებს, როგორიცაა: სამოქალაქო განათლება, ეკოლოგია, ჯანსაღი ცხოვრების წესის საკითხები. იმუშავებს რუბრიკა "ჩვენი სოფლის ამბები", მომზადდება საგანმანათლებლო სიუჟეტები: როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე, მონაწილეობა სკოლის თვითმმართველობაში, თანამშრომლობა ადგილობრივ თვითმმართველობასთან, ვარ თუ არა ტოლერანტი და ა.შ
3 თვე
450 დოლარი
300