თავისუფალი ხმა


ივანიშვილი ნანა სევერიანე, სსიპ. სამტრედიის მე-3 საჯარო სკოლა
სამტრედია
2013-11-02
2014-02-02
სამოქალაქო კლუბის გაძლიერების მიზნით პროექტის მიზანია სასკოლო რადიოს მოწყობა. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგები სხვადასხვა თემებზე, მოწვეულ იქნებიან ადგილობრივი მედიის წარმომადგენლები, მომზადდება ხელნაწერი გაზეთი, შედგება მოლაპარაკება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან ჟურნალისტიკის შესახებ კლუბის ლიტერატურით უზრუნველყოფის თაობაზე. მოეწყობა პროექტის დასკვნითი ღონისძიება
3 თვე
450 დოლარი
360