მოსწავლეთა თვითმმართველობა – ლიდერობის სკოლა


ლაპიაშვილი მაია ნუგზარის ასული, ქ. დედოფლისწყაროს პირველი საჯარო სკოლა
დედოფლისწყარო
2011-04-15
2011-07-15
პროექტი მიზნად ისახავს დედოფლისწყაროს სკოლების მოსწავლეების სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლებას. ამ მიზნით სკოლებში ჩატარდება საჯარო დისკუსიები, ტრენინგები, კვლევები ბავშვთა უფლებებისა და მოვალეობების თემაზე. ასევე თვითმმართველობის საქმიანობის გაძლიერების მიზნით შეიქმენება მოსწავლეთა თვითმმართველობების ალიანსი. პროექტი განხორციელდება სამი თვის განმავლობაში.
3 თვე
448 დოლარი
176