,,ლიდერები“


ფატარიძე ირაკლი ავთანდილი, ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ახალდაბის საჯარო სკოლა
ბორჯომი
2011-04-15
2011-07-15
ახალდაბის სამოქალაქო კლუბის წევრები სკოლის ადმინისტრაციასთან ერთად განახორციელებს სამ თვიან პროექტს, რომლის მიზანია მოსწავლეებისა და მშობლებისათვის ბავშვთა უფლებებისა და მოვალეობის გაცნობა, ახალგაზრდების საზოგადოებრივად აქტიურ მოქალაქედ ჩამოყალიბებისათვის ხელშეწყობა, მიღებული გამოცდილების გამოყენება ოჯახში, თანატოლებსა და თემში.
3 თვე
450 დოლარი
155