სამოქალაქო კლუბის გაძლიერება“


ნანსყანი მარიამი , latalis sajaro skola
მესტია
2013-11-06
2014-02-06
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბის ოთახის მოწყობა. ჩატარდება სარეაბილიტაციო სამუშაოები, სხვადასხვა თემაზე ტრენინგები, გაიმართება ფილმის ჩვენება და დისკუსია.
3 თვე
450 დოლარი
75