ყველას თანაბარი უფლებები გვაქვს


თავდგირიძე ქეთევან რამაზი, ხიჭაურის საჯარო სკოლა
შუახევი
2013-12-12
2014-03-12
პროექტის მიზანია გენდერული თანასწორობის შესახებ საზოგადოების ინფორმირებულობის გაზრდა. ამ მიზნით ჩატარდება ტრენინგები, მომზადდება და გავრცელდება საინფორმაციო ბუკლეტები, წარიმართება დიალოგი ნაადრევ ქორწინებასთან დაკავშირებით და მოხდება პროექტის პრეზენტაცია.
3 თვე
450 დოლარი
270