ვიმოქმედოთ ერთად


ქოქოლაძე ზეინაბი შოთა, გონიოს საჯარო სკოლა
ხელვაჩაური
2011-04-15
2011-05-15
გონიოს საჯარო სკოლის სამოქალაქო კლუბი დაფინანსებული პროექტის ფარგლებში აღადგენს და გაამწვანებს სკოლის სკვერს. პროექტის განხორციელებისას აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს სკოლის დირექცია, სხვადსხვა კლასის მოსწავლეები, მშობლები და ადგილობრივი მედია.
1 თვე
450 დოლარი
600