დევნილთა ინტეგრაცია


მარღიშვილი ია ილია, გორის #7 საჯარო სკოლა
გორი
2011-04-15
2011-06-15
პროექტი მიზნად ისახავს იძულებით გადაადგილებული და ადგილობრივი მოსწავლეების დაახლოებასა და დამეგობრებას. ორი თვის განმავლობაში პროექტის ფარგლებში ქ. გორის #7 და #5 საჯარო სკოლიდან მოსწავლეები გაივლიან ტრენინგს სამოქალაქო თვითშეგნების ამაღლების მიზნით.
2 თვე
450 დოლარი
40