"უსაფრთხო გარემო"


ბაკურაძე ნანი შოთა, მარნეულის მე-5 საჯარო სკოლა
მარნეული
2014-01-08
2014-03-08
პროექტის მიზანია სკოლის ეზოს კეთილმოწყობა მოსწავლეთა გააქტიურების მიზნით. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება აზომვითი და კეთილმოწყობის სამუშაოები.
2 თვე
448.48 დოლარი
2479