,,ვისწავლოთ ერთად ცხოვრება"


ქურასბედიანი გულქანი როზანი, სსიპ დაბა ლენტეხის N1 საჯარო სკოლა
ლენტეხი
2014-01-09
2014-04-09
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბის გაძლიერება. კლუბის წევრები ჩაატარებენ კვლევას და მოამზადებენ სიუჟეტებს პრობლემატურ საკითხებზე. შემდეგ კი მოხდება მათი ჩვენება და განხილვა. ჩატარდება ტრენინგი "როგორ გავხდე აქტიური მოქალაქე".
3 თვე
700 დოლარი
172