„პარტნიორობა მომავლისათვის“.


კიკნაძე თამარი თამაზი, ქუთაისის #25 საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2011-04-15
2011-06-15
პროექტის მიზანია ქუთაისის #25 საჯარო სკოლისა და თემის ინფორმირებულობის გაზრდა სკოლის ცხოვრებისა და წარმატებების შესახებ. პროექტის ფარგლებში სკოლაში დაარსდება რადიოკვანძი და მომზადდება სხვადასხვა სახის რადიო გადაცემები მოსწავლეების მიერ უფროსების მხარდაჭერით. პროექტში აქტიურ მონაწილეობას მიიღებს ასევე ადგილობრივი მედია.
2 თვე
750 დოლარი
423