კეთლმოწყობილი გზა ჩვენს სკოლას


umarashvili beka givi, ჯოყოლოს საჯარო სკოლა
ახმეტა
2014-01-16
2014-04-16
პროექტის მიზანია სკოლის მისასვლელი გზის შეკეთება, კერძოდ კი მოხრეშვა. პროექტის ფარგლებში შეკეთდება გზის ის მონაკვეთი, რომელსაც იყენებს არამარტო სკოლის მოსწავლე-მასწავლებლები, არამედ თემის წარმომადგენლებიც. პროექტის განხორციელებაში ჩაერთვება ადგილობრივი თემი და ტერიტორიული ორგანო, რომელიც ტექნიკით უზრუნველყოფს პროექტს. გამოიცემა და მოსახლეობაში გავრცელდება ბუკლეტები
3 თვე
450 დოლარი
450