შეუძლებელი არაფერია


ვეფხვაძე სოფიო ელგუჯა, თბილისის მწვანე სკოლა
თბილისი
2014-01-16
2014-02-16
პროექტის მიზანის უსინათლოთა საზოგადოებაში ინტეგრაციის ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში თანამშრომლობა შედგება საქართველოს უსინათლოთა კავშირსა და პროექტის განმახორციელებელ ჯგუფს შორის. უსინათლოებს ჩაუტარდებათ ტრენინგები დებატების ტექნიკაში, ჩატარდება ექსპერტთან შეხვედრა და გაიმართება დებატები, სადაც მონაწილეობას მიიღებენ უსინათლოებიც.
1 თვე
742 დოლარი
50