ტყე შეუნახე შვილებსა


ხომერიკი სოფო , შრომის საჯარო სკოლა
ოზურგეთი
2014-01-17
2014-03-17
პროექტის მიზანია სამოქალაქო კლუბის გაძლიერების მიზნით სამოქალაქო კლუბის ოთახის მოწყობა და სოფელში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესება. კერძოდ, პროექტის ფარგლებში მოხდება ჭაობიან ადგილებში ევკალიპრის ნერგების დარგვა, ჩატარდება საინფორმაციო შეხვედრები მოსწავლეთა და თემის წარმომადგენელთათვის და მათივე ჩართულობით მოეწყობა დისკუსიები, შეხვედრები და სხვადასხვა სახის ღონისძიებები პროექტის ფარგლებში მოწყობილ სამოქალაქო კლუბის ოთახში.
2 თვე
449.09 დოლარი
300