აქტიური სამოქალაქო საზოგადოება ლამბალოს!


გოგინაშვილი გიგა ილია, საგარეჯოს მუნიციპალიტეტის სოფ. ლამბალოს საჯ. სკოლა
საგარეჯო
2014-01-17
2014-05-17
პროექტის მიზანია სოფელში აქტიური სამოქალაქო საზოგადოების ჩამოყალიბების ხელშეწყობა. ჩატარდება შეხვედრები და მოხდება საზოგადოების ინფორმირება სამოქალაქო განათლების შესახებ ორ ენაზე. ჩატარდება ტრენინგები ადვოკატირებაზე, მომზადდება სლაიდ-შოუ პროექტის ფარგლებში გამოვლენილ სათემო პრობლემებზე და დაიწყება ადვოკატირების კამპანია.
4 თვე
450 დოლარი
150