ერთად ვიზრუნოთ სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვებზე


კუტალაძე ზურაბი ავთანდილის ძე, თერჯოლის პირველი საჯარო სკოლა
თერჯოლა
2011-04-15
2011-06-15
პროექტი მიზნად ისახავს სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროების მქონე ბავშვების დახმარებას აკადემიური და სოციალური უნარჩვევების გასაძლიერებლად. თერჯოლის #1 საჯარო სკოლაში მოეწყობა რესურს ოთახი, სადაც ჩატარდება სპეციალური საგანმანათლებლო საჭიროებების მქონე ბავშვებისათვის სასწავლო გაკვეთილები და შეხვედრები. ასევე პროექტის განმახორციელებლები შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ბავშვების მონაწილეობით ჩაატარებენ ერთობლივ ღონისძებებს, კონცერტებს, ნამუშევრების გამოფენებს და ასევე ერთაად დაესწრებიან თოჯინების თეატრის სპექტაკლებს.
2 თვე
691 დოლარი
135