ახალგაზრდები-ნათელი მომავლისათვის


ტაბატაძე თენგიზი ირაკლი, ქალაქ ფოთის #1 საჯარო სკოლა
ფოთი
2011-04-15
2011-08-15
პროექტის მიზანია ტოლერანტული კულტურის ჩამოყალიბება ქ. ფოთის უფროს კლასელებში და თანატოლ იძულებით გადაადგილებულ პირთა ინტეგრაციის ხელშეწყობა. ამისათვის ფოთის ოთხ საჯარო სკოლაში პედაგოგებთან მჭიდრო თანამშრომლობის საფუძველზე ჩამოყალიბდება სამოქალაქო კლუბები, რომლის წევრები გაივლიან ტრენინგებს ბავშვთა უფლებების, ლიდერებობისა და სხვა სამოქალაქო განათლების თემებზე. პროექტის ფარგლებში ბენეფიციარები დაასუთავებენ ფოთის სანაპირო ზოლს.
4 თვე
450 დოლარი
567