კონფლიქტში მყოფი მოზარდები


სურმავა ნიკოლოზი კახაბერი, ქ.ხობის №2 საჯარო სკოლა
ხობი
2011-04-16
2011-08-16
პროექტის მიზანია მოზარდებს შორის კონფლიქტების პრევენცია. ამ მიზნით პროექტის ფარგლებში შეიქმნება მხატვრული ფილმი, რომელიც ასახავს მოზარდებს შორის კონფლიქტურ შემთხვევებს. პროექტის განხორციელებაში მოხალისეებად აქტიურად ჩაერთვებიან მშობლები, პედაგოგები და ადგილობრივი თემის წარმომადგენლებიც.
4 თვე
294 დოლარი
780