თანამშრომლობით შევძლებთ....


ხიზაძე შორენა ავთანდილი, სოფელ რუსთავის საჯარო სკოლა
ასპინძა
2014-01-19
2014-03-19
პროექტის მიზანია სამოქალაქო განათლების პოპულარიზაცია. მოეწყობა შეხვედრები სამოქალაქო განათლების აუცილებლობაზე (თემები მომზადდება დამხმარე სახელმძღვანელოებიდან), ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით სოფლის ცენტრში დაიდგმება საინფორმაციო დაფა, სადაც პერიოდულად განთავსდება მიმდინარე პროცესების შესახებ სიახლეები, პროექტის მსვლელობა გაშუქდება ადგილობრივი ტელევიზიის საშუალებით.
2 თვე
450 დოლარი
200