რეგიონული გაზეთი “ტოლერანტული საქართველო”


ნატროშვილი ნათელა ქრისტეფორე, თბილისის სსიპ 72-ე სკოლა
თბილისი
2011-04-16
2011-06-16
პროექტის მიზანია სამოქალაქო ცნობიერების ამაღლება ტოლერანტობისადმი და ეროვნული უმცირესობების ქართულ საზოგადოებასთან ინტეგრაციის ხელშეწყობა. მიზნის მისაღწევად ორი თვის განმავლობაში ქ.თბილისის #72 საჯარო სკოლაში, სადაც ცამეტი ეროვნების მოსწავლე სწავლობს, გამოიცემა რეგიონული გაზეთი ტოლერანტული საქართველო. გაზეთი ხელს შეუწყობს ერვონებათშორისი ურთიერთობების გაღრმავებას.
2 თვე
450 დოლარი
2853