სამოქალაქო კლუბის მდგრადობისათვის


გორდელაძე ქეთევან ბარნაბი, ბახვის საჯარო სკოლა
ოზურგეთი
2014-01-19
2014-04-19
პროექტის მიზანია სკოლის საკუთრებაში არსებული ტერიტორიის შემოღობვა და მასზე მომგებიანი კულტურის თხილის გაშენება. პროექტის ფარგლებში კლუბი ითანამშრომლებს სხვადასხვა მხარეებთან ნერგების მოძიებასთან დაკავშირებით, რომლის ტრანსპორტირებასაც უზრუნველყოფს ადგილობრივი თვითმმართველობა. პროექტის ფარგლებში მოხდება ტერიტორიის შემოღობვა-გაწმენდა და თხილის ნერგების დარგვა. პროექტის განხორციელებაში ჩაერთვებიან თემის წარმომადგენლები.
3 თვე
448.48 დოლარი
300