ადამიანი გარემოსათვის და გარემო ადამიანისათვის


თაბუაშვილი ეკა ავთანდილი, # 71 საჯარო სკოლა
თბილისი
2014-01-19
2014-04-19
პროექტის მიზანია ეკოლოგიური საკითხების ხელშეწყობა. პროექტის განხორციელებაში ჩაერთვება თბილისის 5 სკოლა, სადაც ჩატარდება გამოკითხვები და განხორციელდება თითო კონკრეტული ღონისძიება. ჩატარდება ტრენინგები ეკოლოგიასთან დაკავშირებით. 5 მოსწავლისგან შემდგარი ჯგუფი ადგილზე გაეცნობა ვაშლოვანის და ლაგოდეხის ნაკრძალის ეკო. პრობლემებს. მოსწავლეები დაასუფთავებენ ტერიტორიას, მოხდება მაკულატურის შეგროვება და მისი წიგნებში გადაცვლა. გავრცელდება ბუკლეტები და იუსტიციის სამინისტროს სააქტო დარბაზში მოხდება პროექტის შეფასება.
3 თვე
450 დოლარი
400