სოფლელ ბავშვებსაც გვინდა გართობა


იჩქთი ვალიკო გრიგოლი, ზერტის საჯარო სკოლა
გორი
2014-01-19
2014-04-19
პროექტის მიზანია სოფელში (სკოლის ტერიტორიაზე) მოეწყოს სკვერი. მოხდება პროექტის შესახებ ინფორმაციის გავრცელება. ჩატარდება შეხვედრები ადგილობრივ თვითმმართველობისა და ბიზნესის წარმომადგენლებთან, სოფლის მოსახლეობის დახმარებით მოხდება ტერიტორიის დასუფთავება და სკვერის მოწყობა.
3 თვე
400 დოლარი
150