„ჰარმონიულობა მრავალფეროვნებაშია“


ფიფია გოგა თამაზი, მერაბ კოსტავას სახელობის #2 საჯარო სკოლა
ზუგდიდი
2011-04-16
2011-06-16
პროექტის მიზანია ახალგაზრდების ინფორმირებულობის დონის ამაღლება ტოლერანტობის არსსა და მნიშნველობაზე. პროექტის ფარგლებში არასამთავრობო და სამთავრობო ორგანიზაციებთან, ასევე კერძო კომპანიებთან ერთად ჩატარდება ერთობლივი ღონისძიებები, რომელიც ხელს შეუწყობს თემში ტოლერანტობის დონის ამაღლებას.
2 თვე
449 დოლარი
191