ვიცხომროთ სუფთა გარემოში ჯანსაღი სხეულით


უსტიანი ზვარტ ჰაიკაზ, სათხის საჯარო სკოლა
ნინოწმინდა
2014-01-21
2014-04-21
პროექტი ითვალისწინებს სკოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესებას. კერძოდ კი სკოლის ტერიტორიის შემოღობვას/ჭიშკარის მოწყობას.
3 თვე
450 დოლარი
350