ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა მხარდაჭერა


თურქიშვილი მარიამ გია, 51-ე საჯარო სკოლა
თბილისი
2011-04-16
2011-06-16
პროექტის მიზანია საზოგადოების ინფორმირება ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვთა პრობლემების შესახებ. ამ მიზნით პროექტის ავტორები მჭიდროდ ითანამშრომლებენ ადგილობრივ თვითმმართველობასთან და ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვებს ჩართავენ სხვადასხვა სამოქალაქო ღონისძიებებში. ქ. თბილისის #51 საჯარო სკოლის მოსწავლეები ლეიკემიით დაავადებულ ბავშვების მონაწილეობით მთაწმინდის პარკში ჩაატარებენ გამწვანების აქციას.
2 თვე
765 დოლარი
25