სპორტული მოედნის აღდგენა


ვარდიაშვილი რევაზი ბადრი, სსიპ თელეთის საჯარო სკოლა
გარდაბანი
2015-01-08
2015-03-08
პროექტის მიზანია სოფ. თელეთში და მის მიმდებარე სოფლებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. პროექტის ფარგლებში აღდგება მინი სპორტული მოედანი, ჩამოყალიბდება 6 გუნდი თითო სახეობაში და ჩატარდება შეჯიბრებები ფრენბურთსა და კალათბურთში, მოსწავლეები დაამზადებენ ბანერებს და მოუწოდებენ მოსახლეობას ჯანსაღი ცხოვრებისაკენ. ჩატარდება ნახატების გამოფენა.
2 თვე
449.71 დოლარი
500
500