"მუზა" ჩვენი მოტივატორი


ხუციშვილი ნანა ლევან, ქარელის რაიონ სოფელ მოხისი
ქარელი
2015-01-09
2015-05-09
პროექტის მიზანია თავისუფალი დროის სწორად ორგანიზება და სასკოლო გაზეთის გამოცემა. პროექტის ფარგლებსი ჩატარდება ტრენინგი სტატიის დაწერისთვის საჭირო უნარ-ჩვევების შეძენის მიზნით, მოხდება ცნობილ ჟურნალისტთან და ადამიანებთან შეხვედრა, ჩატარდება შეჯიბრებები და ინფორმაცია განთავსდება გაზეთში, შეიქმნება გაზეთის ინტერნეტ ვერსიაც.
4 თვე
777.9 დოლარი
230
230