ძლიერი სასკოლო თვითმმართველობა თემისთვის


მუსტაფაევი სახიბ მუსტაფა, ნაზარლოს საჯარო
გარდაბანი
2015-01-15
2015-03-15
პროექტის მიზანია სკოლის თვითმმართველობის გააქტიურება ადგილობრივ თვითმმართველობასთან თანამშრომლობით. ჩატარდება ტრენინგები მოსწავლეთა თვითმმართველობისთვის, ჩაატარებენ გამოკითხვას და შეაჯამებენ შედეგებს, წარუდგენენ ადგილობრივ თვითმმართველობას და იმსჯელებენ მათ გადაჭრაზე. მომზადდება პოსტერები და გაიკვრება სკოლის სააქტო დარბაზში, მოეწყობა თემისთვის ფილმის ჩვენება და განხილვა.
2 თვე
449.71 დოლარი
530
530