ვიცხოვროთ ძალადობის გარეშე


გაბარაშვილი ნატო თემური, სსიპ ქსოვრისის საჯარო სკოლა
მცხეთა
2015-01-17
2015-04-17
პროექტის მიზანია მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება ძალადობასთან დაკავშირებით. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება გამოკითხვა ძალადობის რაოდენობის და ტიპის დადგენის მიზნით, დაიბეჭდება და მოსახლეობაში გავრცელდება საინფორმაციო ბუკლეტები, მოსწავლეები მოსახლეობასთან შეხვედრებისთვის მოამზადებენ პრეზენტაციებს ძალადობასა და ალკოჰოლის შესახებ, მოეწყობა შეხვედრა სოფლის საკრებულოსთან და სამართლებრივი ორგანოს წარმომადგენლებთან ძალადობის თემაზე, შეიქმნება ვიდეო სიუჟეტი, გამოცხადდება ნახატების და პოსტერების კონკურსი, ჩატარდება კონფერენცია და ექიმთან შეხვედრა. პროექტის ბოლოს ჩატარდება ისევ გამოკითხვა პროექტის შედეგების დადგენის მიზნით.
3 თვე
450 დოლარი
400
400