ჯანმრთელი გარემო


დიასამიძე დარეჯანი აპოლონი, ზველის საჯარო სკოლა
ასპინძა
2015-01-24
2015-04-24
პროექტის მიზანია სკოლის ეზოში დასასვენებელი სკვერის მოწყობა და ეკოლოგიური თვალსაზრისით გარემოს გაუმჯობესება. პროექტის ფარგლებში დასუფთავდება ტერიტორია, მოეწყობა კონკურსი საუკეთესო ესკიზისთვის, ჩატარდება ლექცია-სემინარი, განხორციელდება ნერგების მოძიებისთვის აქტივობები (მოხდება ნერგების გამოხშირვით ამოღება), დაიდგმევა სკამები და ნაგვის ურნები წარწერით "დაიცავით გარემო".
3 თვე
450 დოლარი
275
275