ჩემი უფლებები მთავრდება იქ, სადაც იწყება სხვისი


სვანიძე ანი კახაბერი, სსიპ ქალაქ ქუთაისის #14 საჯარო სკოლა
ქუთაისი
2015-01-24
2015-04-24
პროექტის მიზანია ბავშვთა უფლებების კონვენციის პოპულარიზაცია. ამ მიზნით სკოლაში მოეწყობა 3 ტრენინგი VII, IX და X კლასის მოსწავლეთათვის და ერთი ტრენინგი # 35 სკოლის ამავე კლასების მოსწავლეთათვის. მოწყობა ვიდეო რგოლების ჩვენება და დისკუსია, მეწყობა შეხვედრა პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის თავ-რესთან ქ-ნ ეკა ბესელიასთან, გადაღებულ იქნება 5 წუთიანი ვიდეო რგოლი და მოეწყობა დისკუსია, მომზადდება რადიო სიუჭეტი და ადამიანის უფლებების საკითხებზე შეხვედრა მოეწყობა სახალხო დამცველის რწმუნებულთან. სკოლაში დაიდგმევა "ნდობის ყუთი" და მასში განთავსებულ უფლებათა დარღვევებზე შემუშავდება რეკომენდაციები.
3 თვე
450 დოლარი
1200
1200