ჩვენ შევძლებთ


მიქაშავიძე გია , კოხნარის საჯარო სკოლა
ჩოხატაური
2015-01-26
2015-04-26
პროქტის მიზანია სკოლის გარე ფრენბურთისა და კალათბურთის მოედნების მოწყობით ახალგაზრდებში ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრება. ამ მიზნით გადაიფხიკება, გასუფთავდება მოედნის ზედაპირი და დამონტაჟდება კალათბურთის ფარი და ფრენბურთის ბადე, მოხდება თემის ახალგაზრდობის გამოკითხვა თუ რამდენად ჯანსაღად ცხოვრობენ, დაიბეჭდება და გავრცელდება თემატური ლიფლეტები, მოეწყობა სპორტში ცნობილ ადამიანებთან და ექიმთან შეხვედრა, ჩატარდება მხიარული სტარტები, შეჯიბრებები ფრენბურთსა და კალათბურთში.
3 თვე
447.58 დოლარი
180
180