სანიაღვრე არხის მოწესრიგება


ჯოლოხავა ედიშერი უშანგი, სსიპ წალენჯიხის მუნიციპალიტეტის მიქავას თემის #2 საჯარო სკოლა
წალენჯიხა
2015-01-26
2015-04-26
პროექტის მიზანია სკოლის ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება, კერძოდ კი სანიაღვრე არხების მოწყობა. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება სკოლის მიმდებარე ტერიტორიაზე სანიაღვრე არხების გაწმენდითი სამუშაოები, და მოხდება მისი ხელახალი მოწყობა.
3 თვე
449.71 დოლარი
185
185