კვამლში გახვეული ახალგაზრდობა


მუმლაური ლალი სოლომონი, სსიპ თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ კურდღელაურის საჯარო სკოლა
თელავი
2015-01-29
2015-04-29
პროექტის მიზანია ჯანსაღი ცხოვრების დამკვიდრების ხელშეწყობა. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება შეხვედრა ექიმთან და აქცია "უთხარი სიგარეტს არა", დაიბეჭდება და გავრცელდება ფლაერები, მოეწყობა სპორტული შეჯიბრი მწეველებსა და არამწეველებს შორის, აქცია "კანფეტი სიგარეტის ნაცვლად", დისკუსია "მოწევა კლავს" და სემინარი "რა შეიძლება მოჰყვეს თამბაქოს ხანგრძლივ მოხმარებას" და მოეწყობა მარათონი სკოლა-შუამთა-სკოლა.
3 თვე
450 დოლარი
700
700