ვიმოქმედოთ ახალგაზრდებმა- განვავითაროთ ჯანსაღი ცხოვრების უნარები


შალიკაძე თეა მევლუდი, სსიპ ხელვაჩაურის მუნიციპალიტეტის სოფ.ყოროლისთავის საჯარო სკოლა
ხელვაჩაური
2015-01-30
2015-04-30
პროექტის მიზანია ინფორმირების გზით დაავადებების პრევენცია. პროექტის ფარგლებში ჩატარდება ტრენინგი მომზადდება კალენდარი, მოეწყობა კალენდრის პრეზენტაცია და დარიგდება ახალგაზრდებში.
3 თვე
450 დოლარი
400
400