ერთდ ვიზრუნოთ მომავალზე


მაისურაძე ქეთევანი დავითი, ნაქალაქევის საჯარო სკოლა
ასპინძა
2015-02-23
2015-04-23
პროექტის მიზანია სკოლაში ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობებსება. ამ მიზნით მოეწყობა დასუფთავების აქცია, ტყიდან მოხდება მცენარეების გამოხშირვა და დაირგვება სოფელში, სკოლის ეზოში მოეწყობა პატარა სკვერი, დაიდგმება სკამები და ნაგვის ურნა, რომლისთვისაც თანამშრომლობა შედგება ასპინძის დასუფთავების სამსახურთან. ჩატარდება ტრენინგები და გადაღებულ იქნება ვიდეო რგოლები.
2 თვე
450 დოლარი
490
490